เว็บสล็อตSant Cugat: ให้ความรู้และพัฒนาเยาวชนใน Anantapur ผ่านฟุตบอล

เว็บสล็อตSant Cugat: ให้ความรู้และพัฒนาเยาวชนใน Anantapur ผ่านฟุตบอล

ค่ายประจำปีเว็บสล็อตที่จัดขึ้นโดยสโมสรสเปนเพื่อพัฒนาฟุตบอลในภูมิภาคนี้ ไม่เพียงแต่เข้าถึงทีมท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเยาวชนที่พยายามเปลี่ยนความคิดของผู้คนด้วยความช่วยเหลือจากนัก

ฟุตบอลเยาวชนที่เข้าร่วมในแคมป์

Sant Cugat Esport FC ได้ไปเยือนอนันตาปูร์มาเป็นเวลาสามปีแล้ว และได้ใช้วิธีสองง่ามในการพัฒนาฟุตบอล ส่วนหนึ่งมุ่งความสนใจไปที่ทีมฟุตบอลของสถาบัน ASA และอีกส่วนหนึ่งต้องการพัฒนากีฬาในระดับรากหญ้า ส่วนแรกเน้นที่การฝึกอบรม ASA Academy และทีม Mandal อย่างมีโครงสร้างและเป็นวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ส่วนที่สองเน้นที่การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลโดยการเยี่ยมชมหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในกีฬาของเยาวชน เด็กหญิงและเด็กชายASA มีโครงการระดับรากหญ้าที่มีโครงสร้างอยู่แล้ว โดยมีโรงเรียนสอนฟุตบอล (ชุมชน) 22 แห่งที่กำลังเล่นฟุตบอลอยู่ แต่พวกเขาต้องการส่งเสริมฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลของอนันตปุระ ที่ซึ่งคน

ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและโดดเดี่ยว Sant Cugat เยี่ยมชมพื้นที่เหล่านี้และจัดค่ายเพื่อแนะนำเยาวชนของชุมชนเหล่านี้ให้รู้จักฟุตบอล พวกเขาช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงประโยชน์ของฟุตบอลในฐานะกีฬาที่เล่นเป็นทีม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมและต้องสร้างสายสัมพันธ์กับบุคคลหลายๆ คนเพื่อสานสัมพันธ์และเล่นเป็นหน่วยเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์ของความสำเร็จและความล้มเหลวกับเพื่อนร่วมทีมเยาวชนได้รับโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น โดยเริ่มจากโค้ชของ Sant Cugat เอง พวกเขายังสอนด้วยว่าฟุตบอลต้องการการประสานงานทั้งในและนอกสนาม ควบคู่ไปกับวินัยและการควบคุมตนเอง สิ่งนี้ส่งเสริมให้ผู้คนมารวมกันผ่านกีฬาและการเล่น ทำให้พวกเขาสามารถรวมเข้ากับชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

RDT

วัตถุประสงค์หลักอีกประการของแคมป์เหล่านี้คือการเพิ่มจำนวนเด็กผู้หญิงที่เข้าร่วมกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอล เนื่องจากในปัจจุบันมีเพียง 16% ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมฟุตบอลของ ASA ที่เป็นผู้หญิง นี่เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมทีม Sant Cugat จึงมีโค้ชหญิงอย่างน้อยสองคนในการไปเยือน ASA โค้ชหญิงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อกับโรงเรียนหลายแห่งในเขตเพื่แนะนำให้เด็กผู้หญิงรู้จักฟุตบอล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนพื้นที่สุดท้ายที่ทีม Sant Cugat สนับสนุนคือการพัฒนาเยาวชนใน Anantapur โดยการฝึอบรมและให้ความรู้แก่โค้ชระดับรากหญ้าที่มีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กสาวและเด็กชาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ RDT ผ่านโปรแกรมฟุตบอลของพวกเขาในฐานะเยาวชน พวกเขาได้รับการฝึกฝนในการฝึกสอน การได้มาซึ่งทักษะ และการพัฒนาอาชีพในวงการฟุตบอล แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ สุขภาพและ

สวัสดิภาพของผู้เล่นของพวกเขา พวกเขาได้รับการสอนเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารที่สมดุลของผู้เล่น การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี และความสำคัญของการศึกษาต้องการพัฒนากีฬาในระดับรากหญ้า ส่วนแรกเน้นที่การฝึกอบรม ASA Academy และทีม Mandal อย่างมีโครงสร้างและเป็นวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ส่วนที่สองเน้นที่การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลโดยการเยี่ยมชมหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในกีฬาของเยาวชน เด็กหญิงและเด็กชายASA มีโครงการระดับรากหญ้าที่มีโครงสร้างอยู่แล้ว โดยมีโรงเรียนสอนฟุตบอล (ชุมชน) 22 แห่งที่กำลังเล่นฟุตบอลกับบุคคลหลายๆ คนเพื่อสานสัมพันธ์และเล่นเป็นหน่วยเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์ของความสำเร็จและความล้มเหลวกับเพื่อนร่วมทีมเยาวชนได้รับโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น โดยเริ่มจากโค้ชของ Sant Cugat เอง พวกเขายังสอนด้วยว่าฟุตบอลต้องการการประสานงานทั้งในและนอกสนามเว็บสล็อต