เว็บสล็อตแท้องค์ประกอบทางศีลธรรม

เว็บสล็อตแท้องค์ประกอบทางศีลธรรม

ประเด็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง

กับองค์เว็บสล็อตแท้ประกอบทางจริยธรรมควรตัดสินอย่างไร? เราควรพึ่งพาสัญชาตญาณทางศีลธรรมหรือไม่? เราสามารถใช้กฎมาตรฐานบางอย่างได้หรือไม่? ความก้าวหน้าในการวิจัยทางการแพทย์และชีวภาพทำให้เราต้องเผชิญกับคำถามเก่าๆ ในสถานการณ์ใหม่ๆ เราควรออกกฎหมายดัดแปลงพันธุกรรมหรือคัดแยกทรัพยากรทางการแพทย์อย่างไร? ใน เรื่อง Against Bioethicsโจนาธาน บารอนให้เหตุผลว่าแนวทางปฏิบัติทางชีวจริยธรรมในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐานของ “ประเพณีและการตัดสินโดยสัญชาตญาณ” และเขาเสนอแนวทางที่เป็นระบบในการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางชีวจริยธรรม

ผู้อ่านNature ส่วนใหญ่ ที่ได้รับการฝึกอบรมในขณะที่เราอยู่ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะไม่มีปัญหาในการยอมรับความจำเป็นในการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ เช่น ที่สนับสนุนโดยAgainst Bioethics แต่เราจะดำเนินการอย่างไร? เราใช้กรอบอะไร ในการอธิบายที่กระชับและชัดเจนอย่างน่าชื่นชม บารอนเสนอว่าเราใช้การวิเคราะห์การตัดสินใจ โดยมีการใช้ประโยชน์เป็นกรอบทางศีลธรรม เขากล่าวถึงปัญหาที่เฉพาะเจาะจง เช่น การวิจัยยา ประเด็นการตายและการเสียชีวิต (รวมถึงคำสั่งล่วงหน้า การุณยฆาตและการบริจาคอวัยวะ) การรับทราบและให้ความยินยอม และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการพิจารณาของสถาบัน หนังสือเล่มนี้นำเสนอการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่เหล่านี้อย่างน่ายกย่องด้วยการใช้วิธีการที่ชัดเจนและสม่ำเสมออย่างเข้มงวด

อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคสำคัญต่อการยอมรับวิธีการที่เขาเสนออย่างกว้างขวาง: กรอบการทำงานที่เป็นประโยชน์เป็นที่ถกเถียงกัน และมีการคัดค้านหลายครั้งต่อกรอบการทำงานดังกล่าวมาก่อน

ทฤษฎีคุณธรรมแบ่งออกเป็นสองประเภทโดยประมาณ ประเภทแรกยึดความถูกต้องหรือความผิดของการกระทำจากผลที่ตามมา (เช่น การโกงเป็นสิ่งที่ผิดเพราะผลที่เลวร้ายที่เกิดขึ้น) ประเภทที่สองอ้างว่าถูกหรือผิดมีอยู่ในธรรมชาติของการกระทำนั้นเอง (การโกงเป็นความผิดทางศีลธรรมแม้ว่าจะให้ผลดีก็ตาม) ตัวอย่างของหมวดหมู่แรก ลัทธินิยมนิยม กล่าวง่ายๆ ว่า การกระทำทางศีลธรรมเป็นการกระทำที่เพิ่มประโยชน์ใช้สอยสูงสุด หรือผลที่ ‘ดี’ ได้ซึมซับชีวิตทางปัญญาของตะวันตกในฐานะปรัชญาในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมาย การเมือง และเศรษฐศาสตร์ แต่อิทธิพลของมันกลับถูกหักล้างด้วยแนวคิดเชิง deontology เช่น ศีลธรรมที่ไม่ขึ้นกับผลที่ตามมา และสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่อาจเพิกถอนได้ อย่างแท้จริง, ความคิดในปัจจุบันเกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรมในโลกตะวันตกส่วนใหญ่ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างแนวคิดเชิง deontological กับลัทธินิยมนิยม การสงบศึกที่ไม่สบายใจนี้ ในรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมประวัติศาสตร์ของอารยธรรมตะวันตก นับตั้งแต่โสกราตีสรุ่นเยาว์ใช้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ ได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของพวกโซฟิสต์เรื่องศีลธรรมอย่างแข็งขัน การอภิปรายยังคงดำเนินต่อไป

ต่อต้านจรรยาบรรณไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน

การใช้ประโยชน์ตาม ตัวและไม่น่าจะแกว่งไกวฝ่ายตรงข้าม การดำเนินการเพื่อเพิ่มผลที่ ‘ดี’ ให้สูงสุดดูเหมือนจะสมเหตุสมผล แต่ไม่ว่าจะวิเคราะห์จรรยาบรรณเชิงบรรทัดฐานทั้งหมดในแง่เหล่านี้หรือไม่นั้นยังห่างไกลจากการตัดสิน หากคนๆ หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มน้อยที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมบ่อยครั้ง ก็อาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายในระยะยาว ‘ดี’ ไม่ว่าในกรณีใด เป็นการยากที่จะกำหนด นับประสาการวัด ส่วนหนึ่งเนื่องจากความยากลำบากนี้ มีรูปแบบที่หลากหลายและดัดแปลงแก้ไขของลัทธินิยมนิยมในปัจจุบัน โดยมีคำจำกัดความของคำว่า ‘ดี’ ที่แตกต่างกัน: เป็นความพอใจ (โดย Jeremy Bentham); ความสุข (John Stuart Mill); อุดมคติ เช่น เสรีภาพ ความยุติธรรม และความงาม (จอร์จ มัวร์); ความพึงใจหรือความพึงพอใจในสิ่งของมีค่าภายใน (Richard Hare) โดยไม่คำนึงถึงคำจำกัดความของคำว่า ‘ดี’ ใดๆ ก็ตามที่ยอมรับได้ (และส่วนใหญ่การต่อต้านจริยธรรมทางชีวภาพดูเหมือนจะสนับสนุน ‘ความชอบ’) การวัด ‘ความดี’ นั้นยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปและในสังคมพหุนิยม เป็นเรื่องที่น่าสมเพชเมื่อต้องสังเกตว่าหนังสือ The Methods of Ethicsฉบับปี 1874 ของ Henry Sidgwick ซึ่งเป็นคำอธิบายที่ละเอียดและละเอียดอ่อนที่สุดของลัทธิการใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ สรุปว่า “ดูเหมือนว่าจำเป็นต้องละทิ้งแนวคิดเรื่องการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง [คุณธรรม] โดยสิ้นเชิง”

คุณสมบัติที่สำคัญของAgainst Bioethicsเป็นการนำการวิเคราะห์การตัดสินใจไปประยุกต์ใช้กับปัญหาทางชีวจริยธรรม หน่อของทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติ การวิเคราะห์การตัดสินใจช่วยให้สามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดจากชุดทางเลือกเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอน (อนุญาตให้ใช้เกณฑ์ความน่าจะเป็นได้หากเป็นไปได้) คล้ายกับการใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเกณฑ์ของการเพิ่มสูงสุด (เช่นยูทิลิตี้) ทั้งสองอ้างว่า โดยหลักการแล้ว ข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถลดลงเป็นฟังก์ชันยูทิลิตี้ ซึ่งช่วยให้เปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์การตัดสินใจนั้น ‘ตาบอดทางศีลธรรม’ เนื่องจากไม่รองรับกรอบการทำงานทางศีลธรรมใด ๆ เลย — มันสามารถรวมเอาข้อกังวลด้านประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดายต่อต้าน Bioethicsเสนอ

มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรม และอย่างน้อยในAgainst Bioethics Baron ก็ทำให้เราหยุดคิดได้ จุดเริ่มต้นซึ่งยังขาดอยู่มากในแนวทางปฏิบัติทางชีวภาพในปัจจุบันนั้นคุ้มค่าที่จะพิจารณาอย่างแน่นอน บ่อยครั้งในการตัดสินใจทางจริยธรรมทางชีวภาพ หลักการของการแข่งขันนั้นสมดุลโดยสัญชาตญาณและนำไปใช้เฉพาะกิจ การพัฒนาทฤษฎีที่ละเอียดถี่ถ้วนและสอดคล้องกันเพื่อเป็นแนวทางและจัดระบบการปฏิบัติและนโยบายสามารถช่วยได้ ความคิดริเริ่มเช่นหนังสือเล่มนี้ได้รับการต้อนรับเป็นพิเศษ และหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการอภิปรายและการอภิปรายเว็บสล็อตแท้